Prijs groepsreeks

Kinderen

Basisprijs: 97 € voor 10 lessen van 1u
Steunprijs: 120 € voor 10 lessen van 1u

Volwassenen

Basisprijs: 120 € voor 10 lessen van 1u
Steunprijs: 144 € voor 10 lessen van 1u

Bij Pop Combo zijn het lessen van 1,5u:

Basisprijs: 180 € voor 10 lessen van 1,5u
Steunprijs: 216 € voor 10 lessen van 1,5u

-> in het 1e trimester zijn er 12 lessen, zie aangepaste prijzen bij het aanbod voor volwassenen

 

 

 

Wanneer er door vakantiedagen minder lessen zijn, wordt de prijs aangepast.

Werkwijze:  

- je volgt les op de voorziene data van de reeks 

- je betaalt het lesgeld in 1 keer voor de start van de reeks op het rekeningnummer van Harteklop vzw: IBAN BE39 8902 3410 8319 (met vermelding: NAAM + 1e TRIM + NAAM LERAAR + STEUNPRIJS/BASISPRIJS)

- als je niet kan komen is er geen terugbetaling mogelijk, gezien de lage prijzen voor groepslessen. Iemand in je plaats les laten volgen is evenmin een optie, omdat het de rest van de groep vertraagt als er bvb. in les 6 opeens weer een beginner tussenzit.