Peilers

We werken in Harteklop vanuit 3 peilers die we zien als bouwsteen van een gezonde organisatie. Als de drie peilers in evenwicht zijn, krijg je een stabiele driehoek die verbinding, flow en eenheidsbewustzijn creëert.